Waarderende gemeenteopbouw

Geloven en de geloofsgemeenschap vorm geven aan de hand van het gezamenlijk verlangen

Waarderende gemeenteopbouw: geloofsgemeenschappen vormgeven aan de hand van het gezamenlijk verlangen. Inspireren, verbinden, een andere aanpak

Verlangen volgen

Het verlangen in ons meer ruimte geven en ontdekken waar dat ons brengt.

Waarderende gemeenteopbouw: geloofsgemeenschappen vormgeven aan de hand van het gezamenlijk verlangen. Inspireren, verbinden, een andere aanpak. Met andere ogen

Samen onderzoeken

Samen onderzoeken wat wèl kan begint met een inventarisatie en goed luisteren naar wat anderen vertellen.

Waarderende gemeenteopbouw: geloofsgemeenschappen vormgeven aan de hand van het gezamenlijk verlangen. Inspireren, verbinden, een andere aanpak

Elk perspectief doet mee

Samen onderscheiden hoe de aangereikte perspectieven de geloofsgemeenschap verder brengt.

Je geloofsgemeenschap verder ontwikkelen

Els Deenen en ik hebben in 2016 MET ANDERE OGEN opgericht om geloofsgemeenschappen met een andere manier van werken verder te helpen: waarderende gemeenteopbouw. In deze manier van werken staat het verlangen centraal en onderzoek je samen wat het gezamenlijk verlangen van jouw geloofsgemeenschap is. Vervolgens onderzoek je wat je als kerk in huis hebt om dat gezamenlijk verlangen verder vorm te geven. En dat doe je allemaal samen en dan gebeurt onderweg al waar je veelal op hoopt: er ontstaan mooie gesprekken, mensen worden geraakt en de onderlinge verbondenheid krijgt een sterke impuls.

 

Vanuit het individu

Of vanuit de insteek van de gelovigen zelf: geloven praktisch vorm geven op basis van het verlangen dat in je leeft en met elkaar bouwen aan een netwerk van verbondenheid, bestaande uit kleine groepjes van mensen binnen (en als je wilt buiten de kerk) met een vergelijkbaar verlangen.  Samen het verlangen verkennen en elkaar bemoedigen om met je gaven en talenten tevoorschijn te komen.

Ik ben dankbaar dat het werk zich heeft ontwikkeld en het aantal collega's is uitgebreid. Els (links op de foto) is inmiddels met pensioen.

Ben je benieuwd wat deze manier van werken concreet inhoudt? Bekijk dan eens onze gezamenlijke website (klik op de foto, boven)). Ook kun je daar het gratis E-book downloaden dat Els en ik geschreven hebben. Mocht je vragen hebben over waarderende gemeenteopbouw, dan kun je mij natuurlijk ook rechtstreeks benaderen.

Leergemeenschap waarderende gemeenteopbouw: speciaal voor dorpskerken in één regio of wijkgemeenten die samen aan de slag willen

Dorpskerken en wijkgemeenten slaan hun handen in één en maken van onderop beleid

Dorpen of wijkgemeenten

Samenwerken van onderaf realiseren door samen de leergemeenschap te volgen

Dorpskerken en wijkgemeenten slaan hun handen in één en maken van onderop beleid

Samen leren

Stap-voor-stap de fasen en werkvormen leren door te ervaren

Dorpskerken en wijkgemeenten slaan hun handen in één en maken van onderop beleid

Zelf doen

Dan uitvoeren in de eigen wijkgemeente of dorp.

Wijkgemeenten of dorpskerken in één regio samen aan de slag

De eerste Leergemeenschap Waarderende Gemeenteopbouw was in 2018. Met subdisie van Welstande en Insinger hebben Els en ik die mogen ontwikkelen. In de leergemeenschap trainen we teams uit kerken om zelf een waarderend proces te begeleiden. Samen met andere lokale teams voeren ze stap voor stap een waarderend onderzoek uit in hun eigen geloofsgemeenschap.

Deze opzet is bijzonder geschikt voor een kerk met meerdere wijkgemeenten of een regio met dorpskerken, waar het verlangen is om van onderaf samenwerking concreet vorm te geven. De teams uit de afzonderlijke dorpskerken en/of wijkgemeenten volgen samen de leergemeenschap en geven zelf de fasen vorm in hun eigen wijk of dorp. Dat team kent immers de eigen geloofsgemeenschap goed en andersom. De afzonderlijke kernen werken gericht aan de eigen geloofsgemeenschap. Pas als de afzonderlijke verlangens bekend zijn, kan het zijn dat er overlap is en er kansen zijn om van onderop samen te werken. De focus  van de leergemeenschap ligt niet op samenwerken, maar die kan zo maar ontstaan..

 

Wat is de meerwaarde van de leergemeenschap?

  • Je haalt veranderkennis en -kunde in huis.
  • Je trekt met andere teams op en je leert van elkaar.
  • De leergemeenschap is bijzonder geschikt voor gemeenten die een algemeen beleidstraject willen vormgeven en
  • voor kerken die een samenwerking met andere kerken willen realiseren. Denk bijvoorbeeld aan regionale samenwerking door dorpskerken van één kerkgenootschap of het samengaan of samenwerken met andere kerken in de wijk of de regio.

Is jouw kerk toe aan een gezamenlijke visie op de stad of op de regio en lijkt het je wat om die samen te onderzoeken en samen vorm te geven? Vraag vrijblijvend een gesprek aan en vraag naar de mogelijkheden.

Dorpskerken en wijkgemeenten slaan hun handen in één en maken van onderop beleid

Reacties zijn gesloten.